REKLAMA

Policyjne BELLE – 407GXI zwiększą bezpieczeństwo na drogach (ZDJĘCIA)

POLSKA. Nie tylko oznakowane i nieoznakowane radiowozy, motocykle, laserowe mierniki prędkości czy drony pomagają i pomagać będą polskim policjantom w ujawnianiu nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami. Teraz także nowe śmigłowce typu Bell-407GXi, zakupione w ramach unijnego projektu, posłużą zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki specjalnemu wyposażeniu w: System Obserwacji Lotniczej ze specjalną głowicą optoelektroniczną, system rejestracji i transmisji obrazu oraz sterowany reflektor olśniewający, policyjni lotnicy wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego monitorować będą z powietrza sytuację na drogach i reagować na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu.

– W konferencji podsumowującej projekt „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich Policji, w tym: Dyrektor Biura Finansów KGP Małgorzata Świderska wraz z zastępcą Małgorzatą Kubicką, Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariusz Żurawski, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP nadkom. Jakub Mierzejewski, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Robert Koźlak i naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP insp. pil. Robert Sitek – informuje Polska Policja.

1-418269

Wśród gości obecni też byli: Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jarosław Orliński wraz z zastępcą Katarzyną Zielińską-Heitkötter, Agnieszka Szymańska – Dyrektor Departamentu Projektów Drogowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz z przedstawicielami CUPT, Prezes Zarządu JB Investments Jan Borowski z członkami zarządu: Magdaleną Karską i Stanisławem Borowskim oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Ten projekt jest największym, który Komenda Główna Policji zrealizowała dotychczas w ramach środków europejskich – tj. blisko 170 mln zł na zakup 4 śmigłowców Bell-407GXi – powiedziała Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP Małgorzata Kubicka. – Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie udało się zakończyć projekt. To zasługa tak wielu osób, że trudno ich wszystkich dziś wymienić. Wszystkim bardzo dziękuję – dodała dyrektor.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że doprowadziliśmy projekt do końca. Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Jako wielki miłośnik lotnictwa jestem bardzo dumny z tego, jak nowoczesną flotą lotniczą dysponuje dziś polska Policja – dodał nadkom. Jakub Mierzejewski, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP.

Z kolei Agnieszka Szymańska, Dyrektor Departamentu Projektów Drogowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych mówiła:

– To było bardzo trudne przedsięwzięcie, bo umowy na dofinansowanie i wsparcie tego projektu podpisane były dopiero w marcu, z realizacją i rozliczeniem finansowym do końca tego roku. Projekt na bardzo dużą kwotę: całkowita wartość projektu niemal 170 mln zł, a 144 mln to wkład unijny. Polska Policja ma się, czym szczycić. Mam nadzieję, że dzięki takiemu sprzętowi bezpieczeństwo na drogach znacznie się poprawi.

Podczas pierwszego bloku tematycznego konferencji naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP insp. pil. Robert Sitek przypomniał uczestnikom historię formacji lotniczej w Policji, zaprezentował też aktualnie eksploatowane maszyny i zadania dzięki nim realizowane, obecną organizację służby i rozmieszczenie maszyn w kraju. Przedstawił też plany i wyzwania, które stoją w najbliższym czasie przez policyjnym lotnictwem.

– Do tej pory dwa Belle-407GXi stacjonowały w Warszawie, a jeden w Poznaniu. Teraz tego typu śmigłowce eksploatowane będą również w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Zakupione w ramach projektu śmigłowce wyposażone są w dodatkowy zbiornik paliwa, co umożliwi lotnikom pokonanie około 700 km, czyli tym samym zdecydowanie zwiększy ich obszar działania, a ponadto podczas realizacji np. zadań patrolowych pozwoli na utrzymanie maszyny w powietrzu nawet powyżej 3,5 h – mówił naczelnik. Podkreślił również, że nowe śmigłowce Bell-407GXi wraz z maszynami zakupionymi w ciągu ostatnich czterech lat stanowią jedną z najnowocześniejszych flot lotniczych nie tylko w kraju, ale i Europie. Dzięki nim policyjni lotnicy wspólnie z policjantami ruchu drogowego zwiększą skuteczność działań Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1-418292

Moderatorem drugiej części panelu był Robert Skibiński, kierownik Sekcji Pozyskiwania Środków Pomocowych Biura Finansów KGP, który omówił zakończony właśnie projekt, w ramach, którego zrealizowano 4 zadania: zakup 4 śmigłowców Bell-407GXi z Systemem Obserwacji Lotniczej, cykl szkoleń personelu latającego i naziemnego, promocję i zarządzanie projektem. Następnie zaprosił do dyskusji osoby, które pracowały przy tym projekcie, a więc członka zarządu firmy JB Investments Stanisława Borowskiego, pilota nadzorującego system szkoleń w lotnictwie oraz policjantów stołecznego wydziału ruchu drogowego.

Stanisław Borowski podkreślił, że, mimo, że jego zespół działał pod presją czasu, na każdym etapie zależało firmie, by realizacja tego niestandardowego projektu przebiegała w pełni profesjonalnie, a sprzęt mógł zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami zamawiającego. – Dodatkowym, niezwykle też ważnym wyzwaniem było na pewno zapewnienie operatorom Systemu Obserwacji Lotniczej ergonomicznej stacji roboczej, łatwej w obsłudze, niezależenie czy obsługiwał ją będzie operator z doświadczeniem z trzech pierwszych Belli zakupionych przez polską Policję, czy też nie. (…) Co ciekawe, około 130 sztuk Belli wykorzystują obecnie policje na świecie. Największym użytkownikiem jest policja amerykańska (około 30 maszyn tego typu) i policja kolumbijska (7). Polska Policja dysponując teraz 7 takimi maszynami będzie mogła równać się liczbą tych śmigłowców do amerykańskiego stanu Teksas – dodał przedstawiciel firmy.

– Przez 25 lat służby w Policji miałem okazję korzystać w swojej pracy ze wszystkich typów policyjnych śmigłowców. To było całe spektrum wspólnych działań policjantów ruchu drogowego z lotnikami z Zarządu Lotnictwa Policji, poczynając od patrolowania dróg, szczególnie w długie weekendy, przez policyjne zabezpieczenia imprez masowych, sportowych (meczów, maratonów), zgromadzeń a kończąc na nadzorze z powietrza podczas zabezpieczenia wizyt osób ochranianych przez SOP, np. Prezydenta USA. W takich sytuacjach policyjny śmigłowiec typu Bell-407GXi z Systemem Obserwacji Lotniczej jest nieoceniony – powiedział podinsp. Arkadiusz Król, kierownik Sekcji Organizacji Służby WRD KSP.

– Śmigłowiec z systemem SOL bardzo dobrze sprawdza się też przy działaniach dotyczących nielegalnych wyścigów. Wyposażony w kamerę z termowizją oraz system rejestracji i transmisji obrazu pozwala dowódcy skutecznie kierować akcją czy operacją monitorując sytuację w czasie rzeczywistym z perspektywy śmigłowca. Nieraz byliśmy świadkami, że kierujący, gdy nas najpierw usłyszał, a następnie zobaczył, zdecydowanie zwolnił i jechał dalej zgodnie z przepisami. Takiego efektu prewencyjnego nie jest w stanie uzyskać dron czy oznakowany radiowóz policyjny. Do pewnych zadań śmigłowiec jest niezastąpiony – dodał podkom. Mariusz Rydz, ekspert tej samej sekcji.

Lotnicy oceniają, że Bell-407GXi jest bardzo przyjazną maszyną. – Jest bardzo zwrotny, mocny, skomplikowany, ale co ważne skomplikowanie jego konstrukcji nie przekłada się na wielość czynności, które pilot musi wykonać w kabinie. Użytkownicy bardzo doceniają wgrane nowoczesne bazy danych lotnisk w Polsce. Pomocny bywa też autopilot, bo pozwala odciążyć jednoosobową załogę, która wykonuje lot na tym śmigłowcu. W porównaniu do innych maszyn, które wcześniej użytkowaliśmy, poprawił się też komfort pracy na stanowisku operatora SOL. Wieloletnie wspólne doświadczenia z policjantami ruchu drogowego pozwalają nam tak skoordynować działania, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach – mówił szef szkolenia Lotnictwa Policji.

1-418282

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję zobaczyć nowoczesną flotę Lotnictwa Policji, w tym nowe śmigłowce Bell-407GXi w hangarze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP na lotnisku Warszawa-Babice.

– Ten projekt był dla nas dużym wyzwaniem. Nie boimy się jednak trudnych tematów. Realizacja projektu to dowód na to, że przy dobrej współpracy między zamawiającym, czyli Komendą Główną Policji a wykonawcą JB Investments tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję wszystkim osobom związanym z tym projektem za ogromną determinację, niesamowite zaangażowanie, wielki profesjonalizm, ciężką pracę, ale też wspaniałą komunikację. Panie Komendancie, może być Pan bardzo dumny z takiego zespołu, gratuluję – zwróciła się do Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera członkini zarządu JB Investments Magdalena Karska. – Jesteśmy też dumni z naszego zespołu. Nasz zespół techniczny z siostrzanej spółki Aero Club włożył mnóstwo pracy w końcowej fazie projektu. Dzień i noc, także w weekendy pracowali, by ukończyć śmigłowce na czas. Jest mi bardzo miło w imieniu firmy przekazać na ręce Pana Komendanta kluczyki do tych wspaniałych maszyn z wyposażeniem specjalnym na potrzeby misji polskiej Policji, wierząc, że przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach – dodała.

– Od początku roku 1778 osób zginęło na polskich drogach. Każda z tych ofiar to także tragedia ich rodzin. Ta liczba wskazuje jednoznacznie, jak niezwykle ważny jest ten projekt. Podkreślam to bardzo mocno, bo nadzoruję pion prewencji, w tym Lotnictwo Policji. Dzięki projektowi otrzymaliśmy kolejne narzędzia, obok posiadanych już radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, motocykli, ambulansów pogotowia ruchu drogowego, a także statków powietrznych i dronów, które pozwolą na monitorowanie sytuacji na polskich drogach i zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym z powietrza – podkreślił nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Komendant dodał też, że realizacja tego projektu była możliwa dzięki ścisłej współpracy Biura Finansów KGP, Biura Logistyki Policji i Głównego Sztabu Policji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. – Dziękuję również obecnemu dziś z nami Panu Prezesowi Janowi Borowskiemu, Prezesowi Zarządu JB Investments i całemu Pana zespołowi za tak szybkie tempo pracy i profesjonalną realizację. W imieniu kierownictwa polskiej Policji, ale także zebranych tutaj pilotów chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, którego realizacja dzięki funduszom unijnym stanowi ogromne wsparcie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teraz klucze do śmigłowców pragnę przekazać w ręce naczelnika Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP insp. pil. Roberta Sitka. Jestem dumny z zakończonego właśnie projektu i jestem przekonany, że dumni są też lotnicy, którzy z tych maszyn będą korzystali – dodał nadinsp. Roman Kuster.

Po zakończeniu procesu rejestracji maszyny będą mogły być wykorzystywane przez policjantów w służbie. W sumie lotnictwo polskiej Policji powiększy swój potencjał do 7 takich nowoczesnych lekkich śmigłowców wielozadaniowych, które umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju.

Nowe śmigłowce wykorzystywane będą m.in. do:

– monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich;

– ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”;

– sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń;

– prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.

Dotychczas Lotnictwo Policji wykorzystywało tego typu śmigłowce nie tylko do działań patrolowo-obserwacyjnych, ale także do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań osób zaginionych, pościgów za przestępcami czy transportu organów. Operacje lotnicze realizowane były zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG.

1-418293

– Zarówno zakup śmigłowców typu Bell-407GXi, jak i śmigłowców typu S-70i Black Hawk to ważny krok w ujednolicaniu policyjnej floty lotniczej. Dzięki systematycznemu wycofywaniu wysłużonych maszyn i wprowadzaniu nowego sprzętu policyjne lotnictwo staje się jedną z najbardziej nowoczesnych flot policyjnych w Europie. Realizacja kolejnych etapów długofalowych planów modernizacyjnych pozwala policyjnym lotnikom na podejmowanie wciąż nowych wyzwań i wykonywanie różnorodnych zadań w zależności od wymagań operacyjnych – mówił podczas konferencji naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji insp. pil. Robert Sitek.

Źródło: Polska Policja/mł. insp. Anna Kędzierzawska
Foto: Krzysztof Chrzanowski, BKS KGP


18-12-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)